شرکت در گروه های حمایتی

شرکت در گروه حمایتی

شرکت در گروه حمایتی

شرکت در گروه های حمایتی باعث می شود تا کیفیت زندگی بیماران روند بهبودی پیدا کند و روحیه ی آن ها برای ادامه زندگی بالاتر رود.

شرکت در گروه های حمایتی پرسشی است که در این مقاله به پاسخ آن پرداخته ایم.

پرسیده اند که نظر شما در مورد گروه ها و جمع های تشکیل شده از بیماران، بهبود یافته ها و مراقبین چیست؟

این سوال احتمالا پیرو اعلام نظرهای من در این مورد در چندین جلسه ای که با عزیزان داشتیم مطرح شده به این دلیل که من اعلام کردم که من همیشه این جمع ها را مفید نمی دانم و جمع های هدفمند را مفید می دانم، من جمع هایی را مفید می دانم، گروه هایی را مفید می دانم که با هدف سلامتی در کنار هم جمع شدند.

مبحث گروه های حمایتی و سالم بودن گروه های حمایتی یک مبحثی است که نیاز به صحبت بیشتری دارد اما در این جا من می توانم اشاره کنم:

 طبق آمار حدود ۸۰ درصد گروه های حمایتی در ایالات متحده تاثیرات مفیدی در بهبودی افراد ندارند.

شرکت در گروه حمایتی

شرکت در گروه حمایتی

چه طور ممکن است جمع شدن تاثیر مفیدی بر بهبودی و سلامتی نداشته باشد موضوع این است که جمع، پیرامون چه موضوع محوری گردهم آمده اند مثلا من در برنامه هایی که برای بیماران بهبود یافتگان سرطان و خانواده های آن ها دارم همیشه اولین جمله ای که می گویم این است که برای سرطان این جا جمع نشده ایم ما برای سلامتی در این جا جمع شده ایم، ما جمع شدهایم تا بدانیم چگونه می توانیم سالم زندگی کنیم، چگونه بتوانیم بهتر زندگی کنیم. برای ما بیماری صرفا یک بهانه است اما موضوع اصلی کارمان در گروه های حمایتی نیست این یک دلیل بسیار ظریف دارد اگر شما احساس کنید که بیمار بودن شما را به یک جمعی متصل می کند هر زمان که احساس انفصال و جدایی از آن جمع به هر دلیلی به شما دست دهد دوباره به طور ناخود آگاه بیماری است که آن را طلب می کنید و دوباره شما را به آن جمع نزدیک کند.

بله ذهن می تواند خیلی از اوقات فریب کار باشد و به ما آسیب بزند این است که ما بیماری را محور گردهم آمدن آدم ها قرار نمی دهیم بلکه سلامتی را محور گرد هم آمدن آن ها قرار می دهیم، نه تا زمانی که بیمار هستیم بلکه تا زمانی که میل به سلامتی هستی می توانی به آن گروه پیوسته باشی.

شرکت در گروه های حمایتی

شرکت در گروه های حمایتی

گفتم که مباحث مرتبط با این قضیه خیلی وسیع هستند من به نکته ی دیگری اشاره می کنم و آن سخنان و موضوعاتی است که در نیروهای حمایتی افراد در آن سهیم می شوند یعنی با هم مطرح می کنند، گروه هایی که در آن افراد درد هایشان را صرفا با هم مطرح می کنند در جمع احساس همدلی را پرورش نمی دهد بلکه احساس دلسوزی و همدردی و ترحم را پرورش می دهد که احساس سالمی نیست اما اگر ما میل خودمان را به بیرون آمدن از درد خود باهم سهیم شویم در آن صورت همدلی سالم می تواند بین ما شکل بگیرد  اگرنه جمع می شود فقط جای درد و دل کردن و این ما را به هدف تشکیل گروه حمایتی نمی رساند که دست به دست دادن افراد و برخوردار شدنشان از حمایت اجتماعی است تا بتوانند در کنار هم با قدرت بیشتری در مسیر بهبودی و سلامتی خود و در مسیر مراقبت سالم حرکت کنند.

فرض کنید جمعی از مراقبین تشکیل دادید و همه ی این ها شروع می کنند از سختی مراقبت با هم صحبت کردن حتما این صحبت ها بی پایان خواهد بود اما اتفاق دیگری می افتد، آدم ها علاوه بر درد خودشان با درد دیگران که بر دوششان است جلسه را ترک می کنند حالا فرض کنید جمعی از مراقبین داریم که جمع شده اند تا با هم دیگر این را سهیم شوند که موفقیت هایی که در مراقبت داشتند چگونه به آن دست پیدا کردند. زمانی که افراد این جلسات را ترک می کنند با دانش و خرد و با روحیه ی بیشتر آن جلسه را ترک می کنند ما این می گوییم سهیم شدن در مدل های موفقیت.

 به دلیل اهمیت خیلی زیاد این موضوع ما در مباحث آموزشی خود بیشتر در مودآن صحبت خواهیم کرد.

شرکت در گروه های حمایتی

شرکت در گروه های حمایتی

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.