كار با افرادي كه به دليل اختلال رواني دچار ناتواني شده اند

کار با بیمار روانی

کار با بیمار روانی

کار با بیمار روانی اقدامی مشکل است زیرا مردم تصور می کنند که این افراد خطرناک و غیرقابل پیش بینی هستند و ممکن است دست به کارهای خشونت آمیز بزنند.

کار با بیمار روانی نیازمند آگاهی و اطلاعات کافی از  بیماری می باشد که متاسفانه در جامعه ی ما مردم اطلاعات زیادی درباره ی بیماری های روانی ندارند و قصد ما از این مقاله آگاه ساختن شما و نحوه ی برخورد صحیح با این افراد می باشد.

در جامعه، مردم اطلاعات زیادی درباره بیماری های روانی ندارند. حتی اگر افرادي را كه از بيماري رواني رنج مي برند ديده باشند، خیلی امکان دارد که نسبت به آن ها ناآگاه باشند.

اين مسئله به اين دليل نيست كه آنان نمي خواهند در اين باره چيزي بدانند، بلكه به اين دليل است كه اطلاعاتی درباره اختلالات رواني ندارند.

در نتيجه بسیاری از مردم بر اساس دانسته های خودشان درباره بیماری روانی به تعبیر و تفسیر می پردازند.

کار با بیمار روانی

کار با بیمار روانی

وقتي مردم با افرادي كه از اختلال رواني رنج مي برند مواجه مي شوند، بيش تر آن ها به يكي از شيوه هاي زير واكنش نشان مي دهند:

ترس

 زيرا مردم تصور مي كنند اين افراد شاید خطرناك باشند، دست به تخریب و شکستن یا خشونت بزنند؛

زيرا می پندارند رفتار فرد غير قابل پيش بيني است؛

زيرا مردم معتقدند كه اين افراد به وسیله ارواح پلید تسخیر و گرفتار شده اند؛

به همین دلیل فكر مي كنند ارواح شيطاني ممكن است به خودشان صدمه وارد کنند؛

 از این رو آن ها ”متفاوتند ” و بنابراين باعث دردسر و گرفتاری هستند

خشم

زيرا رفتار فرد آزار دهنده و مایه خجالت نزد دیگران است؛

 به دليل آنكه رفتار فرد برخي مواقع غیرمنطقی است و كنترل وي دشوار است؛

زيرا مردم نمي توانند درك كنند چرا فرد این گونه رفتار مي كند؛

زيرا خانواده اي كه فرد به آن تعلق دارد در تمام مشكلات فرد ممكن است درگير شوند، در حالی که ممكن است تمايلی به پذیرش مسئوليت آنچه فرد مبتلا به بار می آورد نداشته باشند.

کار با بیمار روانی

کار با بیمار روانی

احساس تأسف و سرخوردگی

 چرا که فرد بیمار عذاب مي كشد؛

 زيرا که كسي نمي داند چگونه به او كمك كند

نفرت، اجتناب، بي تفاوتی

زيرا بعضي اوقات فرد بسيار كثيف و ژوليده است؛

 زیرا بیم بروز آسیب و خسارت و رفتارهای تکانشی (ناگهان ی و غیرقابل پیش بینی) وجود دارد

 بهانه برای سرگرمي، كنجكاوي، مسخره کردن و دست انداختن

زيرا فرد كارهاي عجيبي انجام مي دهد؛

 زيرا كسي نمي تواند آنچه فرد مي گويد را درك كند

انزوای اجتماعی، طرد کردن، انگ بدنامی ناشی از بیماری

کنار گذاشتن فرد از زندگی در کنار خانواده؛

فرد از موقعيت هاي اجتماعي دور نگه داشته مي شود

احساس گناه اغلب به اعضاي خانواده احساس گناه مي كنند. گويي آن ها به شکلی مسئول گرفتاري هاي فرد بیمارند؛

اعضاي خانواده ممكن است فكر كنند به دليل عمل اشتباهي که از آن ها سرزده اين گونه تنبيه می شوند.

با نگاهی به گذشته، ممكن است به ياد بياوريد كه شما نیز چنين واكنش هايي را در هنگام برخورد با فرد مبتلا به اختلال رواني بروز داده باشید، به خاطر داشته باشيد كه اين رفتارها واكنش هايی ” طبيعي“به موضوعات غیرعادی نظیر بعضي مسائل اعم ازبيماري رواني هستند.در صورتی که ما به مردم درباره ماهیت اختالالات رواني آموزش دهيم، به تدريج نگرش آن ها نسبت به اين مسئله بهبود یافته و تغيير خواهد كرد. شما به ندرت ممكن است به افرادي برخورید که واقعا بدانند بيماري هاي رواني چه هستند. به هر حال درصورت یافتن چنين افرادي آن ها منبع خوبي براي كمك به شما مي باشند.

کار با بیمار روانی

کار با بیمار روانی

هنگامي كه فردي مبتلا به اختلال رواني می شود چه بايد كرد

به احتمال زياد در بازديد از جامعه محلي، شما با افرادي روبرو خواهيد شد كه نشانه هايي از بيماري هاي رواني را نشان مي دهند. شما با کسب تجربه، قادر خواهيد بود نوع اختلالی كه فرد از آن رنج مي برد را تشخیص دهید.هنگامی که شما با چنين فردي روبرو مي شويد چه كاري بايد انجام دهيد؟

۱) ابتدا، درباره نوع احساس و هیجانات برانگیخته شده خودتان بررسی به عمل آورید. شما کدامیک از واكنش هاي پیش گفته درباره بیماری روانی را احس اس مي كنيد؟ در صورتی که چنین واکنش هایی را احساس می کنید، به خودتان بگوييد كه اين فرد خطرناك نيست، بلکه از يك اختلال رواني رنج مي برد، و نياز به دریافت كمك براي بهتر شدن دارد

۲) بعد، از خود بپرسيد فرد از چه نوع اختلال رواني رنج مي برد؟

۳) حال، از خود بپرسيد آيا فرد يا خانواده وي نيازهایی دارند که لازم باشد فوراً برآورده شوند؟ آيا كمك هاي اوليه از قبيل مراجعه فوري به پزشك لازم است؟ آيا خطر خودكش ي وجود دارد؟ آيا خانواده خيلي برآشفته یا دچار التهابند؟ آيا فرد مايه دردسر براي بقيه اعضاي خانواده شده است؟ آيا كسي در خانواده هست كه هنگام پرخاشگري فرد او را كنترل كند؟ در صورتی که خطر خودكشي وجود دارد و يا درفتارهاي غير قابل كنترل و پرخاشگرانه بروزميدهد، فوراً او را به نزدیک ترین پزشك ارجاع دهید. اگر فرد خيلي تحریک پذیر نيست و رفتارش مشكل زيادي را براي خانواده ايجاد نكرده می توانید ترتيب مراجعه وي به مركز ارایه خدمات بهداشتي محلي یا درمانگاه را بدهيد

۴) با خونسردی و مهربانی با فرد بیمار صحبت كنيد و به او نشان دهيد كه با او دوست هستيد و مي خواهيد به او كمك كنيد. بسيار مهم است كه فرد به شما اعتماد كند تا بتوانيد در آينده در برنامه هاي توانبخشي به او اری برسانید

۵) به فرد اجازه صحبت كردن بدهيد و با علاقه و احترام به سخنان او گوش كنيد، حتي اگر قادر به فهم قسمت های زیادی از آنچه او مي گويد نباشيد.

کار با بیمار روانی

کار با بیمار روانی

۶) به فرد اطمينان دهيد كه قصد ما آسيب رساندن به او نيست و موقعيت او را درك می كنيد. هم چنين براي او شرح دهيد كه دارو ها به درمان او كمك خواهند كرد

 ۷) سعي كنيد فرد را از دریچه ی خودش درك كنيد (نه معیارهای شخصی و اعتقادی خودتان)

۸) در صورتی که فرد يا خانواده اش مي خواهند براي بهبودي نزديك روحاني يا به يك مكان مذهبي بروند با آن ها مخالفت نكنيد. بگذاريد آن ها بفهمند که شما واقعا علاقه مند به كمك به فرد و خانواده اش هستيد. همزمان با حضور در جلسات شفا بخش درمان هاي مذهبي مي توانيد فرد را تشويق كنيد كه نزد پزشك نیز برود. اگر به پزشک مراجعه کردند مطمئن شوید که داروهای تجویز شده به درستی مصرف می شوند. مطمئن شويد كه اعمال و اقداماتی که موجب آسيب جسمي به فرد مي شوند (مانند گاز گرفتن، سوزاندن و تحمل گرسنگي شديد ) درمورد بیمار به کار نمی روند. در صورتی که چنين شيوه هايی از سوی فرد درمانگر سنتي پيشنهاد مي شود بايد با قدرت مانع آن شويد

۹) با فرد با عزت و احترام رفتار كنيد همان طور كه با افراد مبتلا به بیماری های عادی برخورد مي كنيد. فراموش نكنيد كه فرد بیمار انساني است كه مبتلا به بيماري رواني شده و این موضوع بر خلاف میل شخصی او بوده است.

۱۰) درصورتی که کارتان درارتباط بامراقبت های بهداشتی است وقت زیادی را باخانواده صرف نمایید.

کار با بیمار روانی

کار با بیمار روانی

نمي دانند چه اتفاقي براي فرد افتاده است. سعي كنيد خونسرد و به خاطر داشته باشيد كه اعضاي خانواده احتمالاً آرام باشيد . به آن ها توضيح دهيد كه بيماري رواني چيست، و سعي كنيد آن ها را وادار كنيد با پزشك ملاقات كنند.

اگر آن ها كمك هاي مذهبي را ترجيح دادند براي آنكه به آن ها اطمينان دهيد كه مي خواهيد كمك كنيد آنان را همراهي نماييد و كمي بعد به آن ها پيشنهاد دهيد كه تحت درمان پزشكي نيز قرار بگيرند. به خاطر داشته باشيد اگر مي خواهيد به توانبخشي فرد كمك كنيد بايد اعتماد وهمكاري خانواده راجلب نماييد. آنها جهت پذيرش ماهیت ناتواني پدید آمده برای يكي از اعضاي خانواده خود نياز به دریافت حمايت های شما دارند.

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.