• صفحه خانگی
  • >
  • مقالات
  • >
  • راهکارهایی برای بیماران و مراقبین بعد از تشخیص بیماری در عضوی از خانواده

راهکارهایی برای بیماران و مراقبین بعد از تشخیص بیماری در عضوی از خانواده

ایجاد سیستم های حمایتی

ایجاد سیستم های حمایتی

ایجاد سیستم های حمایتی و یادگیری مدیریت بیماری اولین گام بعد از تشخیص بیماری مزمن است.

ایجاد سیستم های حمایتی برای افرادی که بیماری مزمن دارند باعث ایجاد انگیزه برای زندگی و تغییر در سبک زندگی  و پیروی از رژیم های درمانی، دارویی می شود.

 با اينكه افراد پيرامون شما مي توانند حمایت عاطفي و جسمانی اوليه هاي كه به آن نياز داريد را براي شما فراهم مي كنند، شما بايد بزرگترين حامي و مدافع خودتان باشيد.

داشتن نقش فعال در بيماري خـود و وجود سيستم حمايتي پيرامون، طرح مستحكمی برای سفر پيش رو به وجود خواهد آورد.

براي كمك به بيماران برای انجام اين كار، بايد تغييراتي در سيستم های مراقبت بهداشتي و جامعه، براي حمايت ازاین بيماران به وجود بياوريم تا نقش فعال تری در مديريت بيماريشان ايفا كنند.

برنامه جديدی كه خيلی مورد توجه قرار گرفته است، ايجاد سيستم هاي حمایت های خود مراقبتی می باشد. مؤسسه مراقبت بيمار مبتنی بر شيوه خانواده محوری، حمایت از خود مدیریت را این گونه شرح می دهد  بـه افـراد داراي بيماري مزمن، آموزش و منابعي ارايه مي شود و به گونه اي مورد حمايت قرار می گيرند كه حس اطمينان و صلاحيت در زمينه مديريت وضعيت شان، در آن ها ایجاد می شود.

ایجاد سیستم های حمایتی

ایجاد سیستم های حمایتی

ارايه كنندگان مراقبت هاي بهداشتی بــا بيماران و خـانواده هايشان بـه طـور مـشترك كار مي كنند تـا در مورد مراقبت آن ها تصميم گيری كنند.

براي بيماران مزمن، حمايت از خود مديريت يعني تغييرات در سبك زندگی و پيروي از رژيم هاي درماني و دارويـي. بـراي ارايـه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي، اين حمايت به معني مشاركت با بيمار و خانواده اش براي ايجاد برنامه مراقبتي مي باشد.

سيستم حمايت از خود مديريت، الگـوي ارايه مراقبت را از الگـوی سـنتي سيستم ارايه مراقبت به يك رويكرد بيمار – خـانواده محـور تغييـر داده اسـت.

بيماران، خانواده هايشان، و ارايه كنندگان رابطـه احترام آميـز متقـابلی ايجاد مي كنند كه همه به تخصص و مهارت يكديگر احترام ميگذارند، اطلاعات را صادقانه با هم در ميان مي گذارند، درك مشتركي از اهداف، اولويت ها، ارزش ها، و نيازهاي بيماران و اعضا خانواده وي به وجود مي آيد » اين افراد با هم طرحي به وجود مي آورند كـه مراقبت در محيط باليني و خانه را هدايت مي كند.

زمينه مهم ديگري كه بايد به آن توجه شود، نياز بـه ايجاد چرخ های از منابع، حمايت هاي اجتماعي، خانواده علاقمند به مراقبت، گروه هاي حمايتي، و ساير افراد مؤثر پيرامون شما، مي باشد.

مطالعات نشان مي دهـد كـه بدون يك سيستم حمايتي قوي، بسياري از افراد نمي توانند بيماري خود را به صورت مؤثر مديريت كنند، و در نتيجه بـه نتايج ضعيف تر و افزايش دفعات بستري، هزينه هاي بيشتر براي فرد و سيستم منجر مي شود.

ایجاد سیستم های حمایتی

ایجاد سیستم های حمایتی

يك روش مقرون به صرفه حمايتي، تشكيل گروه هاي حمايتي افراد با مشكلات مشابه است.

این گروه ها بيماران را توانمند مي كنند؛ به آن ها امكان تماس با ساير افراد با بيماري مشترك مي دهند، و مكاني براي مكالمه راحت در مورد هـر بخـشي از سفرشان فراهم مي شود. اين گروه ها براي اعضاء خانواده نيز بسيار مفيد هستند

براي هر فردي مهم است كه مسير، و افرادي كه مي خواهند به وي كمك كنند، را بيابد؛ افرادي كه براي نيازها، بيماري و شخصيت وي مناسب باشد برخي فقط از خانواده شان بهره مي گيرند، اما برخـي ديگـر بـه سيـستم هـاي حمايتي اتكا مي كنند كه شامل گروه هاي بـا مشكلات مشابه، درمان فردي، دوستان، گروه هاي اجتماعي، وبلاگ ها و وبسايت ها مي باشد. يافتن آن چه كه كمك مي كند شخصاً احساس حمايت كنيد و فراگرفتن چگونگي زندگي كردن و كنارآمدن با بيماريتان، حايز اهميت است.

دو راهکار عمومی که برای افزایش حمایت اجتماعی می توان استفاده کرد:

  • مي توانيد تعداد افرادي كه با آن ها رابطه داريد را افزايش دهيد.
  • مي توانيد كيفيت رابطه خود را با افرادي كه با آن ها تماس مستمر داريد بهبود بخشيد.
  • براي اكثر افراد تلفيق هر دو راهكار بسيار مفيد است.
  • ایجاد سیستم های حمایتی

    ایجاد سیستم های حمایتی

خلاصه نكات مهم در موردجلب حمايت اجتماعي

حمايت اجتماعي يعني داشتن روابط مثبت، ارزشمند و مفيد روابط بين فردي بخش مهمي از زندگي افراد هستند.

 روابط حمايتي مي توانند به افراد كمك كنند تـا استرس و عود كردن بيماري خود را كاهش دهند.

 حمايت اجتماعي را مي توان با ارتباط بـا افراد بيشتر و بهبود كيفيت روابط موجود افزايش داد.

 مكان هاي مختلف زيادي براي ملاقات با افراد جديد وجود دارد.

 براي شروع يك مكالمه فردي را بيابيد كه مشغول نباشد، يك موضوع جالب انتخاب كنيد، و به آنچه فرد ديگر مي گويد علاقه نشان دهيد.

 نشان دادن به فرد مقابل كه به وي اهميت مي دهيد جزيي از رابطه نزديك است.

براي برقراري روابط نزديك تر، كه به بيان احساس هاي مثبت كمك مي كند، از افراد سؤال هايي در مورد خودشـان بپرسـيد، و بـه تدريج در مورد خودتان با آنها صحبت كنيد.

 براي برقراري روابط نزديك تر با افراد، كـه بـه درك نقطه نظرات ديگـر كمك مي كند، كارها را با هم انجام دهيد، با هم به توافق برسيد، و وقتي به شما نياز دارند آماده كمك به آنها باشيد.

 روابط نزديك شامل افزايش تدريجي سطح ديده شدن بين مردم است. ايجاد يك سيستم حمايتي كه براي شما، مثل يك فرد عمل مـي كند، حايز اهميت است.

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.