اطلاعاتی درباره ی افراد دارای آسیب نخاعی

آسیب بـه نخاع

آسیب بـه نخاع

آسیب بـه نخاع عارضه ای جدی و ناگهانی است کـه بدون شک پیامدهای متعدد روانی، جسمانی، روانشناختی، خانوادگی و اجتماعی را برای فـرد به دنبال خواهد داشت.

آسیب بـه نخاع بار مالی و هزینه های سنگینی را بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می نماید .

البته بسیاری از این هزینه ها را می توان با شناخت کافی نسبت به وضعیت جسمانی و روانی

فرد، سطح و شدت آسیب و متعاقب آن ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی به موقع کاهش داد.

تحقق این امر مستلزم داشتن آگاهی لازم از نوع آسیب و شدت آن، مراقبت های پزشکی متناسب با آسیب، اقدامات توانبخشی به هنگام و ارائه آموزش های لازم به فرد، خانواده و

حتی جامعه در خصـوص پیشگیری از بروز عوارض می باشد.

از این رو درمان به موقع از اهمیت بسزایی در بازگشت وی به زندگی عادی برخوردار است.

آسیب بـه نخاع

آسیب بـه نخاع

تعاریف و مفاهیم:

آسیب نخاعی:

عبارت است از ایجاد آسیب در طناب نخاعی که منجر به تغییر موقت یا دائمی در عملکرد سیستم های حرکتی حسی و یا سیستم عصبی خودکار گردد.

فرد دارای آسیب نخاعی:

فردی است که بـه دلیل عوامل تروماتیک یا غیـر تروماتیک دچار آسیبی در طناب نخاعی گردیده، به طوریکه عوارض ناشی از آن به صـورت پاراپلـژی یا تتراپلژی در وی ظاهر گردیده است.

سطح و شدت آسیب نخاعی:

صدمات طناب نخاعی بر حسب سطح و شدت آسیب متفاوت می باشند.

این دو شاخص نقش تعیین کننده ای در بهبود عصبی و پیامدهای عملکردی بیمـاران پس از آسیب دارند.

طبـق معیارهای بین المللی آسیب نخاعی در طیفی از پنج گروه، از آسیب ناکامل تا کامل متفاوت می باشد.

هر چه آسیب نا کاملتر باشد پتانسیل بهبود عصبی بیشتر است.

بهبود عصبی معمولا ۶-۳ ماه پـس از آسیب بـه سطح ثابتی میرسد.

آسیب کامل:

در یک آسیب کامل عملکرد حسی یا حرکتی در زیر سطح ضایعه وجود ندارد.

آسیب کامل بیشتر در ارتباط با قطع عرضی نخاع ،صدمات عروقی شدید، کشش های طولی طناب نخاعی و یا فشارهای شدید بـه نخاع است.

در ضایعات کامل به دلیل قطع ارتباط نخاع با مغـز، ادراک حسی و کنترل حرکتی فرد مختل شده و در این موارد پیش آگهی جهت برگشت عملکرد حسی-حرکتی ضعیف است.

آسیب بـه نخاع

آسیب بـه نخاع

آسیب ناکامل:

آسیب ناکامل در صورت وجود و حفظ قسمتی از عملکرد حسی یا حرکتی مشخص می شود.

در صورت برگشت سریع عملکردهای حسی یا حرکتی، می توان در انتظار پیش آگهی مطلوب تری بود.

وضعیت سلامتی و اطلاعات پزشکی افراد دارای آسیب نخاعی در بانک جامع

به منظور ارتقاء کیفی فرایند بازتوانی و درمان هر چه سریعتر عوارض و مشکلات ایجاد شده، آگاهی از شایعترین مشکلات و عوارضی که افراد دارای آسیب نخاعی بـا آن روبرو هستند.

اطلاعات مربوط به فرد، در قالب فرم های تکمیل شده پزشکی پس از معاینه دقیق توسط متخصص مغز و اعصاب، جهت ثبت اطلاعات در بانک جامع در اختیار کارشناسان حوزه توانبخشی سازمان

بهزیستی قرار گرفته و میتواند جهت برنامه ریزی های بهداشتی و سـلامتی این افراد موثر باشد.

آسیب بـه نخاع

آسیب بـه نخاع

انسان موجودی اجتماعی است و داشتن رابطـه با سایر انسان ها یکی از نیازهای حیاتی او به شمار می رود.

هر انسانی در اولین تجربه اجتماعی خود با دیگران، خانواده ای را که در آن رشد یافته است تجربه می‌کند.

سپس با رشد جسمانی و ورود به جامعه بیرونی، مسئولیت های مختلف در زندگی او نمود خواهد کرد.

توانایی تعامل با دیگران به شیوه ای نتیجه بخش در تمامی مراحل زندگی دارای اهمیت بسیار است.

اهمیت آن زمانی بیشتر آشکار می شود که تعاملات اجتماعی بر جنبه های روانشناختی زندگی افرادسایه می افکند.

از جمله جنبه های مهم زندگی اجتماعی خانوادگی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بعد عاطفی آن است.

مشخص شده است که این افراد نسبت به زوج های خرسند، طـول عمر کمتری دارند و از اختلالات روانی و جسمانی بیشتری رنج می برند.

آسیب نخاعی در هر سطحی که واقع گردد از جمله عواملی است که می تواند محدودیت های قابل توجهی را در کارکردهای اجتماعی فرد از جمله روابط زناشویی و روابط میان خانوادگی ، ایجـاد

نماید که همگی می توانند به دلیل محدودیت های جسمی و حرکتی ایجاد شـده، باشند.

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.