دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین مبحثی است که در این مقاله به آن پرداخته ایم. حمایت اجتماعی زیر مجموعه ی مدیریت استرس است.

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین باعث کاهش استرس در افراد و در زندگی آن ها می شود.

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین، شامل دریافت حمایت از مجموعه های انسانی که ما در آن حضور پیدا می کنیم، آن که این حضور اجباری باشد مثل خانواده، یا ممکن است اختیاری باشد مثل گروه های حمایتی.

ممکن است گروه های انسانی که ما در آن مشارکت می کنیم به قصد حمایت تشکیل شده باشند یا اینکه حمایت، هدف فرعی آن ها باشد. تقریبا یکی از چیزهایی که خانواده را تعریف می کند ایجاد رابطه ی حمایتی بین اعضای آن است این رابطه ی حمایت گرانه اصل ارتباط در یک خانواده است البته منظور ما از این حمایت این نیست که ما به مراقب افرادی تبدیل شویم که آن ها خودشان می توانند از خودشان مراقبت کنند این حمایت نیست و ناشی از محبت هم نیست این بیشتر ناشی از ترس ما و بی احترامی ما به اسقلال آن فرد است در این جا منظور ما حمایت سالم است، حمایتی که با حفظ استقلال و بر اساس اصول صحیح همدلی انجام می شود.

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

البته همان طور که گفتیم مناسبات در خانواده به نحوی  اجباری است یعنی افراد به شکلی ناگزیر هستند با همدیگر در تماس باشند و دارای منافع مشترک ناگزیری هستند.

این خیلی با یک فضای داوطلبانه که افراد در آن حضور دارند و از هم حمایت می کنند متفاوت است البته نوع دیگری از حمایت اجتماعی حمایتی است که ما از نهاد های اجتماعی کسب می کنیم مانند موسسات خیریه، موسسات حمایتی، بنیاد های دولتی یا مردم نهادی که برای حمایت از افراد خاص تشکیل می شوند مثل مراقبین. ممکن است خدماتی که دریافت می کنیم مالی باشد، امکانات باشد، ممکن است این خدمات انسانی باشد مثل داشتن همراه در زمانی که نیاز به کمک داریم یا بیمار می شویم ممکن است این کمک ها عاطفی باشد، ممکن است که این کمک ها به صورت مشورت ارائه شود، اطلاع رسانی باشد.

انواع مختلفی ازاین کمک ها وجود دارد و به انواع مختلف می شود از یک مراقب حمایت کرد. ایجاد این وب سایت و اپلیکیشن خودش برای من اقدامی در راستای حمایت از مراقبین است و این را به گونه ای حمایت اجتماعی می دانم، باور من این است که هر انسانی از جمله مراقبین از این گونه حمایت می توانند تغذیه شوند انرژی بگیرند و با توان بیشتری به کار و مسیر خودشان ادامه دهند.

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

حمایت های اجتماعی بیشترین تاثیر خود را زمانی نشان می دهند که فرد در معرض نا امیدی و درماندگی قرار می گیرد.

ممکن است این نا امیدی و درماندگی درونی باشد یا نتیجه ی سخت تر شدن و بدتر شدن اوضاع بیرونی باشد در هر صورت از آن جایی که انسان یک موجود اجتماعی است حمایت اجتماعی نقش بسیار بزرگی در ادامه ی مسیر ما به صورت قدرتمندانه دارد و خیلی ها این را یکی از مزیت های زندگی  انسانی و حیوانات می دانند.

به عنوان یک مراقب ما باید ما باید منابع حمایت اجتماعی خود را بشناسیم مثلا بدانیم که روی یک خانواده چگونه می توانیم حساب کنیم و با آن ها به مذاکره بنشینیم یا باید بدانیم که از چه موسسات خیریه ای می توانیم خدمات دریافت کنیم یا نهاد های دولتی و مردم نهاد چه تحصیلاتی را برای حمایت اجتماعی از ما ایجاد کردند، بسیاری از اوقات ما چون نمی دانیم از این حمایت استفاده نمی کنیم البته ما در این وب سایت سعی می کنیم بسیار خوب در این مورد اطلاع رسانی کنیم و این کمبودی را که مدت های مدید وجود داشته و تا الان وجود داشته برای اولین بار رفع کنیم. پس به عنوان مراقب نخستین کار ما شناسایی منابع حمایت اجتماعی است.

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دومین اقدامی که یک مراقب باید انجام دهد این است که بداند چگونه به طور سالمی از این منابع کمک دریافت کند؟

یعنی چطور با هر کدام از این منابع می تواند به گفت و گو بنشیند و هر کدام از این منابع کدام بخش از حمایت اجتماعی آن را برآورده کنند این موضوع به شدت شخصی است و به نظر من هر کسی نمی تواند از هر منبعی هر کمکی را دریافت کند مثلا موسسه خیریه ای است که کار عمده ی آن در مورد اطلاع رسانی و کار فرهنگی آموزشی است از آن موسسه می شود این خدمات را دریافت کرد اما خیلی از موسسات یا نهاد های دولتی و مردم نهاد هستند که کارشان حمایت های مالی است و از آن ها این نوع کمک را می توان دریافت کرد از طرف دیگر وقتی موضوع به گروه های حمایتی کشیده می شود باز بیشتر شخصی می شود فرد بایدگروه حمایتی را انتخاب کند که برایش دل چسب تر است و انرژی اش با انرژی آن گروه سازگاری بیشتری دارد ما نمی توانیم هر کسی را وارد هر گروه حمایتی کنیم.

گروه های حمایتی تشکیل می شوند از افرادی که تقریبا دارای یک شرایط و یکسری مشکل هستند.

فرض این گروه ها بر این است که افرادی که با هم دیگر هم مشکل هستند می توانند به همدیگر کمک کنند اما موضوع به این سادگی نیست.

می خواهم کمی به عقب برگردم و بگویم درست است که حمایت اجتماعی بسیار مهم است اما یک مراقب بهتر است که به حمایت های اجتماعی وابسته نشود خصوصا به یک منبع خاص از حمایت اجتماعی، دلیلش هم واضح است چون آدم ها تغییر می کنند، قوانین تغییر می کنند، سازمان های مردم نهاد ایجاد می شوند و بعدا از بین می روند یا ورشکست می شوند، موسسات خیریه ممکن است دچار مشکلاتی شوند و اگر فرد خودش را وابسته کند به آن ها، با بالا پایین های سازمانی آن ها ممکن است دچار آسیب شود. این موضوع به گروه های حمایتی هم بر می گردد، نکته این جاست که مراقب باید گروه ای حمایتی را جایی برای رشد کردن ببیند و اگر این فرهنگ رشد کردن و این که گروه حمایتی جایی برای رشد کردن است بین همه ی اعضا پذیرفته شود آن وقت است که یک گروه حمایتی می تواند به صورتی منسجم به کارش ادامه دهد بدون اینکه افراد وابسته به خودش بکند یعنی تعریف کنیم که یک گروه حمایتی چیزی بیش ار مجموع اعضایش است یک گروه حمایتی بستری است برای رشد، فضا و بستری است برای فهمیدن و این جاست که زمانی که فرد به هر دلیلی دلش نخواهد با آن مجموعه در ارتباط بیشتری قرار بگیرد یا ممکن است که دچار تعارض هایی با آن مجموعه شود احساسات نا خوشایند در آن ایجاد نمی شود.

باز هم تاکید می کنم که وابسته شدن گروه های حمایتی موضوعی است که ممکن است آینده ی خوبی نداشته باشد منظورم این نیست که مشارکت ما مشتاقانه نباشد بلکه منظورم دقیقا موضوع وابستگی است و آسیب دیدن در صورتی که آن جمع به هم بخورد یا دچار مشکل شود یا ما با آن جمع دچار مشکل شویم.

 در گفتار بعدی در ادامه ی بحث بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت.

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

دریافت حمایت های اجتماعی از مراقبین

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.