• صفحه خانگی
  • >
  • صوت
  • >
  • تمرین ذهن آگاهی برای پرورش قدردانی و سپاسگزاری از خودمان

تمرین ذهن آگاهی برای پرورش قدردانی و سپاسگزاری از خودمان

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

تمرین ذهن آگاهی قدردانی و سپاسگزاری، احساس های درونی ما را تقویت می کند و این احساس ها را به عمق وجودی ما منتقل می کند و باعث ایجاد احساس خود ارزشمندی در ما می شود.

تمرین ذهن آگاهی قدردانی و قدر دانی کردن از خودمان ممکن است گاهی شکل غرور به خود بگیرد در این زمان لازم است که شروع به سپاسگزاری از خود کنیم که توانسته ایم کاری ارزشمند را انجام دهیم.

من دکتر بیژن نوذری هستم مشاور شما در وب سایت yaresevom.com

در گفتار پیشین ما در مورد قدر دانی و سپاس گزاری صحبت کردیم و گفتیم که باید از خودمان قدر دانی و سپاس گزاری کنیم.

امروز می خواهیم یک تمرین ذهن آگاهی برای پرورش قدر دانی و سپاس گزاری از خودمان انجام دهیم، پس آماده باشید.

یک مکان راحت پیدا کنید، جایی که حدالامکان صدا و نور اندکی داشته باشد و دراز بکشید به آرامی یا ترجیحاً بنشینید، خودتان را با چند نفس عمیق آرام کنید، چشم هایتان را به آهستگی ببندید و تصمیم بگیرید تا آخر تمرین چشم هایتان را باز نکنید.

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

تمرینات ذهن آگاهی شامل نظارت کردن و شاد بودن بر بدنمان، افکارمان، حس هایمان و احساساتمان می شوند.

ما این تمرینات را با تنفس عمیق، آرام و راحت همراه با توجه کردن به بدنمان همراه با ریلکس شدن آن آغاز می کنیم، پس آغاز کنید، نفس های عمیق، آرام و راحت بکشید.

توجه کنید به قله ی سرتان، توجه خودتان پایین تر بیاورید به پیشانی، گوش ها، چشم ها، گونه ها، لب ها و دهان، چانه و بعد توجه خودتان را پایین تر بیاورید در حالی که نفس های عمیق، ارام و راحت می کشید توجه کنید به گردن خودتان و همین طور که نفس های عمیق، آرام و راحت می کشید توجه کنید به شانه هایتان، فقط ناظر باشید بدون اینکه بخواهید عمداً خودتان را ریلکس کنید.

توجه کنید به دستانتان از بازوها، آرنج ها، ساعدها، مچ دست ها، کف دست ها و انگشتان دست ها؛ حالا توجه خودتان را در حالی که نفس های عمیق و آرام و راحت می کشید بیاورید به قفسه ی سینه، به شکم، توجه خودتان را ببرید به ستون مهره های خودتان از بالاترین نقطه، همین جور توجه خودتان را حرکت بدهید در حالی که نفس های عمیق، راحت و آرام می کشید تا پایین، این توجه را ادامه دهید تا پایینی ترین نقطه ی ستون مهره ها.

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

حالا توجه خودتان را متمرکز کنید روی لگن خودتان.

نفس های عمیق و آرام و راحت بکشید و توجه کنید به لگن خود و سپس به پاها از بالا ران ها، زانوها، ساق پاها، مچ پاها، کف پاها و انگشتان پاها، یکی دو نفس عمیق بکشید آرام، راحت و با هر بازدم کلمه ی ارام را تکرار کنید و توجه کنید بدون قضاوت و بدون تغییر دادن هیچ احساسی. حالا شروع کنید اعمال افتخار آمیز، اعمال اهدای ارزش، اعمالی که از به یاد آوردن آن احساس قدرت می کنید، احساس افتخار می کنید و می توانید آنها را سرچشمه ی قدرتمندی خودتان قرار دهید این چنین اعمالی را به یاد بیاورید.

آن عملی را که به یاد می آورید در ذهن بدن خودتان در آن فضای لطیف ذهن بدنی در وجودتان مشاهده کنید ببینید چه حس هایی چه احساس هایی در بدنتنان ایجاد می کند و چه افکاری در شما برانگیخته می کند در کدام منطقه خصوصاً احساسش می کنید؟ به چه صورتی احساسش می کنید؟ بدون دستکاری کردن فقط ناظر باشید.

شروع کنید به قدر دانی کردن از خودتان بابت این کار خوبی که انجام دادید، کار قدرتمندانه  که انجام داده اید، کار ارزشمندی که انجام داده اید، متوجه باشید که گاهی قدر دانی شکل غرور را به خودش می گیرد  در  این زمان شما شروع کنید سپاسگزاری کردن از اینکه توانسته اید همچین کاری را انجام دهید، تشکر کنید بابت اینکه توانسته اید چنین کاری را انجام دهید و در آن زمان احساس قدردانی جای خودش را به آن غرور از دستاوردتان می دهد و شما احساس قدر دانی خواهید کرد.

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

دراین زمان لبخند بزنید، در زمانی که احساس قدر دانی کردید به جای غرور لبخند بزنید.

اجازه دهید که همه ی آن چیزی که در مورد شما خوب و ارزشمند است به سطح بیاید و به ادراک شما برسد، لبخند این پیام را به مغز شما میفرستد که شما آماده ی به یاد آوردن خاطرات ارزشمند بودنتان هستید، در ذهن این کلمه را تکرار کنید، ممنون! مثل یک صوت شفا بخش این را تکرار کنید، ممنون! ممنون؛ و معنای آن در وجودتان در بدنتان حس کنید و احساس کنید که چه حس هایی در بدنتان برانگیخته می شود؟

این کلمه ی ممنونم در واقع تقویت کننده ی قدر دانی شما است و همچنین به یاد آوردن قدر دانی شما را تسهیل می کند.

بدون هیچ قضاوتی و بدون هیچ توقعی فقط این را تکرار کنید ممنونم؛ ممنونم و به بدن خودتان توجه کنید بدون هیج دستکاری، بدون هیچ تکراری و اگر در احساس کردن قدر دانی و تجربه کردن آن دچار اشکال هستید و اگر نمی توانید اعمال ارزشمندتان را به یاد بیاورید مشاهده کنید که چگونه وجودتان، ذهن بدنتان این دشواری به یاد آوردن را یا احساس کردن را دارد تجربه می کند و می توانید این پرسش را تکرار کنید من چه خوبی هایی دارم؟ و در عوض اینکه توقع پاسخ داشته باشید فقط مشاهده کنید، ذهن بدن و وجود خودتان را مشاهده کنید دوباره این کلمه ی ممنونم را تکرار کنید و اجاره دهید که ذهن بدنتان با آن آشنا شود و آن را بپذیرد و حس ها و احساساتنان را تجربه کنید که چگونه بهتر و بهتر می شود.

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

تمرین ذهن آگاهی و قدردانی

به افرادی فکر کنید که در حال حاضر در این احساس ارزشمند بودنتان با شما سهیم هستند.

اشخاصی که خوبی های شما را می بینند می توانند شما را تحسین کنند و از شما سپاسگزاری کنند و سپاسگزاری شما از خودتان را تائید می کنند، به آن افراد فکر کنید، به احساساتشان فکر کنید و ذهن بدنتان را مشاهده کنید، می توانید تجربه کنید که چگونه احساس ارزشمندی جایگزین احساس های بد شما می شود.
زمانی در این حال بمانید و بعد با شمارش ۱ تا ۵ از وضعیت خودتان خارج شوید.

۱…………………۲…………………….۳، با شماره ی ۵ چشم هایمان را باز خواهیم کرد و به هوشیاری روزمره می آییم، ۴……………………..۵ چشم هایتان را به آرامی و با لبخند باز کنید.

تمرین ذهن آگاهی قدردانی

تمرین ذهن آگاهی قدردانی

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.