اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ اختلالی است که تنها در ۳ درصد جمعیت پیدا می شود. افرادی که به این اختلال دچار هستند افرادی گوشه گیر، مضطرب در جمع و رابطه ی ضعیف با همسالان خود دارند.

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ از سن ۱۸ سالگی به بعد نشانه هایش بروز می کند.

افراد مبتلا به اختلال شخصيت گسيخته گون یا اسکيزوتایپ از غيرعادی ترین افراد به شمار می روند. تفکر جادویی، عقاید منحصر به فرد و افکار عجيب و غریب از ویژگی های این افراد به شمار می رود

اختلال شخصيت گسيخته گون یا اسکيزوتایپ چطور آغاز می شود؟

 همانطور که می دانيد تشخيص انواع اختلال شخصيت از ١٨ سالگی به بعد امکان پذیر خواهد بود اما الگوی ذهنی و رفتاری این اختلال از دوره کودکی و نوجوانی هم ممکن است بروز کند.

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

 اختلال شخصیت اسکيزوتایپ چه علائمی دارد؟

 گوشه گيری، رابطه ضعيف با همسالان، اضطراب در جمع، افت تحصيلی در مدرسه، حساسيت بيش از حد نسبت به رفتار و دیدگاه دیگران، خيال بافی ها و اشتغالات فکری شگفت انگيز و غيرعادی، اندیشه خاص و گفتار عجيب از جمله موضوعاتی است که در کودکی و نوجوانی این افراد مشاهده می شود.

این افراد به نظر دیگران غيرعادی و نابه هنجار می رسند و سبب جلب توجه و مضحکه دیگران می شوند که این کار موجب تشدید گوشه گيری افراد گسيخته گون می شود.

 اختلال شخصيت گسيخته گون در آقایان بيشتر است یا خانم ها؟

 این اختلال در سه درصد جمعيت وجود دارد اما نسبت جنسی آن چندان مشخص نيست؛ البته در بستگان تنی بيماران اسکيزوفرنی بيشتر مشاهده می شود.

افکار این بيماران چگونه است؟

افراد مبتلا به اختلال شخصيت گسيخته گون، می پندارند هر رویدادی با آنها در ارتباط است و یا مفهوم خاصی را در ارتباط با آنان بيان می کند به طور مثال اگر دو نفر با یکدیگر در حال صحبت باشند و بخندند وی گمان می کند به او خندیده اند و پشت سر او صحبت می کنند.

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

آنها اغلب به کشف احساسات دیگران به ویژه حالات عاطفی منفی مثل خشم بسيار حساس اند.

این افراد ممکن است خرافاتی باشند و به موضوعاتی که در فرهنگ خود آنان هم پذیرفته نيست اعتقاد پيدا کنند. اعتقاد شدید به پيشگویی آینده از طریق فال بينی، اعتقاد به انتقال فکر از فردی به فرد دیگر یا تله پاتی، اعتقاد به وجود حس ششم به نحوی که می پندارند نيروی ویژه ای دارند که آنان را به دانستن رویدادها پيش از وقوع آنها توانا می سازد و یا اینکه می توانند اندیشه دیگران را بخوانند از این جمله است.

– تمسخر و استهزای این افراد با چنين افکار عجيبی که دارند موجب بدتر شدن آنها می شود.

-تمسخر و استهزای آنان موجب تدافعی شدن موضع چنين بيمارانی می شود.

بنابراین افراد مبتلا به اختلال گسيخته گون به بدبينی هم دچار می شوند؟

بله. اغلب این افراد گمان می کنند که آشنایان، همکاران یا خویشاوندان قصد صدمه زدن به آنان را چه از نظر جسمی و چه از نظر معنوی دارند. روش برخورد آنان با دیگران در موقعيت های اجتماعی، خشک، محدود و نامتناسب است زیرا نه تنها قادر به ابراز کامل عواطف خود نيستند بلکه از درک ایجاد شده و حالات چهره و حرکات بدنی که در واقع کليدهایی برای ادراک روابط بين فردی است ناتوان هستند. درواقع تمایل به انزوای اجتماعی، علاوه بر تبادلات عاطفی محدود و گاه نامتناسب آنان روابط بين فردی را برایشان مشکل آفرین می کند و موجب می شود دوستان انگشت شماری داشته باشند و یا اصولا با بيش از یک خویشاوند درجه یک دوستی نزدیک نداشته باشند.

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

اختلال شخصیت اسکيزوتایپ

اصولا روابط بين فردی برای شخصيت های گسيخته گون مشکل است و ارتباط با دیگران آنان را ناراحت می کند. زیرا حس می کنند متفاوت از دیگران ھستند و در جمع به درستی جا نمی افتند برخلاف افراد معمولی که اگر در جمع وارد شوند در ابتدا اضطراب دارند ولی پس از گذشت زمان و آشنایی با افراد گروه احساس آرامش می کنند، در افراد گسيخته گون این اضطراب فرو نمی نشيند بلکه بيشتر هم می شود زیرا اضطراب آنان ناشی از سوءظن درباره انگيزه های دیگران است. ▪

از مهم ترین ویژگی این اختلال:

 مهم ترین ویژگی اختلال شخصيت گسيخته گون یا همان اسکيزوتایپ، غيرعادی بودن ادراک ها، فرآیندهای اندیشه، رفتار و عاطفه است اما این اختلال جز در موارد خاص به حد روان پریشی نمی رسد. این افراد از ویژگی های غيرعادی اختلال شخصيتی خود آگاه نيستند و درصدد درمان آن برنمی آیند و اگر هم برای درمان مراجعه کنند به علت نشانه هاو علائم دیگری همچون اضطراب، افسردگی یا دیگر حالات عاطفی ناخوشایند است.

 درمان چنين افرادی چگونه صورت می گيرد؟

 برای درمان این اختلال شخصيت می توان از روان درمانی و دارودرمانی بهره گرفت. در هر حال با اندیشه خاص و عجيب چنين افرادی باید با دقت و احتياط روبرو شویم و دیدگاه ها و عقاید این بيماران نباید مورد استهزا یا قضاوت ارزشی قرار گيرد. از نظر درمان دارویی نيز داروهای ضد روان پریشی برای مقابله با نشانه های روان پریشی به کار می رود و می توان در کنار روان درمانی از آن استفاده کرد. همچنين در صورت وجود افسردگی بارز، داروهای ضدافسردگی نيز کاربرد پيدا می کند.

.

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.